kargaburnu

kargaburnu

a. (karga'burnu) tek. 1. Uçları karga gagası gibi kıvrık olan araçların ortak adı. 2. Tel bükmekte kullanılan ve uçları sivri koni biçiminde olan metalden bir tür kıskaç. 3. Sanayide küçük ve yuva içine yerleştirilmiş vidaları sökmeye yarayan ince, uzun ağızlı alet. 4. hlk. Kapı mandalı.


kargaburnu

1.bk. kargaburun. 2. Bakırcıların kullandıkları bir araç.


kargaburnu

Kapı mandalı.


kargaburnu

Tahtalardan çivi çekmeye yarayan aygıt. (*Bozüyük -Bilecik; *Aksaray -Niğde)


kargaburnu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'g', 'a', 'b', 'u', 'r', 'n', 'u', şeklindedir.
kargaburnu kelimesinin tersten yazılışı unrubagrak diziliminde gösterilir.