kargacık burgacık

kargacık burgacık

sf. Çarpık, düzensiz (yazı): “Ellerimiz titrediği için imzalarımız kargacık burgacık oldu.” -M. Ş. Esendal.


kargacık burgacık için benzer kelimeler


kargacık burgacık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'g', 'a', 'c', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'u', 'r', 'g', 'a', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
kargacık burgacık kelimesinin tersten yazılışı kıcagrub kıcagrak diziliminde gösterilir.