karluğaç

karluğaç

bk. karlağuç


karluğaç için benzer kelimeler


karluğaç, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'l', 'u', 'ğ', 'a', 'ç', şeklindedir.
karluğaç kelimesinin tersten yazılışı çağulrak diziliminde gösterilir.