karşılaştırmalı yazın

karşılaştırmalı yazın Osm. mukayeseli edebiyat

Değişik yazınları, değişik akım, yapıt ya da yazarları karşılaştırma temeline dayanan araştırma türü.


karşılaştırmalı yazın için benzer kelimeler


karşılaştırmalı yazın, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'n', şeklindedir.
karşılaştırmalı yazın kelimesinin tersten yazılışı nızay ılamrıtşalışrak diziliminde gösterilir.