karşılıklı sapkı

karşılıklı sapkı İng. reciprocal foul

Karşılıklı takımlardan iki oyuncunun, aynı anda birbirlerine karşı yaptıkları kural dışı davranış.


karşılıklı sapkı için benzer kelimeler


karşılıklı sapkı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 's', 'a', 'p', 'k', 'ı', şeklindedir.
karşılıklı sapkı kelimesinin tersten yazılışı ıkpas ılkılışrak diziliminde gösterilir.