kartografi

kartografi Fr. cartographie

a. Haritacılık.


kartografi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 't', 'o', 'g', 'r', 'a', 'f', 'i', şeklindedir.
kartografi kelimesinin tersten yazılışı ifargotrak diziliminde gösterilir.