kartvizit

kartvizit Fr. carte de visite

a. Kart (II): “İçinde Muallâ Hanım'ın ismi yanında benim ismimi taşıyan kartvizitler.” -P. Safa.


kartvizit, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 't', 'v', 'i', 'z', 'i', 't', şeklindedir.
kartvizit kelimesinin tersten yazılışı tizivtrak diziliminde gösterilir.