kascıl ilerlek yukalık

kascıl ilerlek yukalık Fr. Atrophie musculaire progressive (Aran, Duchenne), Amyotrophie primitive progressive

kascıl ilerlek yukalık için benzer kelimeler


kascıl ilerlek yukalık, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 's', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'i', 'l', 'e', 'r', 'l', 'e', 'k', ' ', 'y', 'u', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
kascıl ilerlek yukalık kelimesinin tersten yazılışı kılakuy kelreli lıcsak diziliminde gösterilir.