kavas

kavas Ar. ®avv¥s

a. esk. 1. Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli: “Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam bulunuverse.” -R. H. Karay. 2. Banka, patrikhane, otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi. 3. Elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi.


kavas

Buğday ölçülen şinik.


kavas

Aptal, budala


Kavas Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek 1. Oklu asker. 2. Ok yapan, okçu.


kavas, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'v', 'a', 's', şeklindedir.
kavas kelimesinin tersten yazılışı savak diziliminde gösterilir.