kavil

kavil, -vli Ar. ®avl

a. esk. 1. Söz: “Babamın kavline göre, bu adam bütün Manisa halkını iki büyük afetten kurtarmış.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Sözleşme, anlaşma: Kavlimiz böyle mi idi? “Ey güzel seninle bir kavledelim / Bu kavlin üstüne dönmemesine” -Halk türküsü.

< Ar. kavl) kavil, söz


kavil

Söz


kavil için benzer kelimeler


kavil, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'v', 'i', 'l', şeklindedir.
kavil kelimesinin tersten yazılışı livak diziliminde gösterilir.