kavsara

kavsara Fr. Cage
kavsara

1. Hasırdan yapılmış buğday ambarı. 2. Hasır çuval.


kavsara

Kıyma, kavurma ve yağ koymağa yarayan büyük tahtakutu, külek.


kavsara

Ruh, can : Kavsaram çok daraldı.


kavsara

Öksürük.


kavsara

Küçük sebze bahçesi.


kavsara

Hafif, zayıf kimse.


kavsara

1. İnce tahtalardan yapılan üzüm sepeti. 2. Kavurma ya da yağ konulan tahta kutu.


kavsara

İvedi, tez.


kavsara

Sepet


kavsara için benzer kelimeler


kavsara, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'v', 's', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
kavsara kelimesinin tersten yazılışı arasvak diziliminde gösterilir.