kayayağı

kayayağı

Kırlarda biten, meyvesi dövülerek yaralara sarılan bir çeşit bitki.


kayayağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kayayağı kelimesinin tersten yazılışı ığayayak diziliminde gösterilir.