kaylankaç

kaylankaç

Savsak, ilgisiz.


kaylankaç, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'l', 'a', 'n', 'k', 'a', 'ç', şeklindedir.
kaylankaç kelimesinin tersten yazılışı çaknalyak diziliminde gösterilir.