kazanç-yitirce sayışımı

kazanç-yitirce sayışımı İng. profit and loss account

1. Sonucu gösteren, kazanç ya da yitirceyi belirten sayışım. 2. Tecimsel kuruluşun bir takvim yılı içinde yapmış olduğu işlerden sağladığı kazanç ya da uğradığı yitirceyi saptayan sayışım.


kazanç-yitirce sayışımı için benzer kelimeler


kazanç-yitirce sayışımı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'z', 'a', 'n', 'ç', '-', 'y', 'i', 't', 'i', 'r', 'c', 'e', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kazanç-yitirce sayışımı kelimesinin tersten yazılışı ımışıyas ecritiy-çnazak diziliminde gösterilir.