kedi gözlü yılan

kedi gözlü yılan Lat. Telescopus fallax

Pullu sürüngenler (Squamata) takımından, 1 m kadar uzunlukta, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan, güneşli taşlık yamaçlar, yol kenarları, eski duvar ve binalar bulunan yerlerde yaşayan, küçük memelilerle beslenen zehirli bir tür.


kedi gözlü yılan için benzer kelimeler


kedi gözlü yılan, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'd', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'ü', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'n', şeklindedir.
kedi gözlü yılan kelimesinin tersten yazılışı nalıy ülzög idek diziliminde gösterilir.