kemer gözü

kemer gözü

a. min. Kemerle ayakları arasındaki boşluk.


kemer gözü İng. bay

(Mimarlık) Kemerle ayakları arasındaki boşluk.


kemer gözü için benzer kelimeler


kemer gözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'm', 'e', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
kemer gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög remek diziliminde gösterilir.