alçak kemer

alçak kemer İng. surbased

(Mimarlık) Yüksekliği açıklığının yarısından daha küçük olan kemer. a. bk. kemer, sivri kemer, yuvarlak kemer, eşeksırtı kemer, atnalı kemer


alçak kemer için benzer kelimeler


alçak kemer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'k', ' ', 'k', 'e', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
alçak kemer kelimesinin tersten yazılışı remek kaçla diziliminde gösterilir.