ikiz kemer

ikiz kemer Fr. arcs geminés

(Mimarlık) Sıra ile ikişerli düzenlenen kemerlere verilen ad.


ikiz kemer için benzer kelimeler


ikiz kemer, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'k', 'e', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
ikiz kemer kelimesinin tersten yazılışı remek ziki diziliminde gösterilir.