atnalı kemer

atnalı kemer Alm. Hufeisenbogen

(Mimarlık) Sütunlar üzerine binen bölümü yarım çemberden büyük kemer. Arap mimarlığında görülen bir kemer biçimi.


atnalı kemer için benzer kelimeler


atnalı kemer, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'n', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'e', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
atnalı kemer kelimesinin tersten yazılışı remek ılanta diziliminde gösterilir.