kenaz etmek

kenaz etmek

Sanmak, ummak.


kenaz etmek için benzer kelimeler


kenaz etmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'n', 'a', 'z', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
kenaz etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte zanek diziliminde gösterilir.