kendi ikil eklem

kendi ikil eklem İng. self-dual connective

İkillisi kendiyle özdeş olan eklem. || Krş.. ikil eklem. Örn. (…) kendi ikil bir eklemdir.


kendi ikil eklem için benzer kelimeler


kendi ikil eklem, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'n', 'd', 'i', ' ', 'i', 'k', 'i', 'l', ' ', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
kendi ikil eklem kelimesinin tersten yazılışı melke liki idnek diziliminde gösterilir.