aygıttan bağımsız ikil eşlem

aygıttan bağımsız ikil eşlem İng. device independent bitmap

aygıttan bağımsız ikil eşlem için benzer kelimeler


aygıttan bağımsız ikil eşlem, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'g', 'ı', 't', 't', 'a', 'n', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'i', 'k', 'i', 'l', ' ', 'e', 'ş', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
aygıttan bağımsız ikil eşlem kelimesinin tersten yazılışı melşe liki zısmığab nattıgya diziliminde gösterilir.