ikil çizgi

ikil çizgi İng. doublet

Bir çizgi özgesinde birbirine yakın çift çizgilerin her biri.


ikil çizgi için benzer kelimeler


ikil çizgi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', şeklindedir.
ikil çizgi kelimesinin tersten yazılışı igziç liki diziliminde gösterilir.