eksiltili ikil

eksiltili ikil

bk. Anlam dereceleri.


eksiltili ikil için benzer kelimeler


eksiltili ikil, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 's', 'i', 'l', 't', 'i', 'l', 'i', ' ', 'i', 'k', 'i', 'l', şeklindedir.
eksiltili ikil kelimesinin tersten yazılışı liki ilitliske diziliminde gösterilir.