kesek

kesek, -ği

a. 1. Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça. 2. Tezek. 3. Çimen yapmak için üzerindeki otuyla birlikte çıkarılmış çayır parçası.


kesek Fr. Coupe
kesek Fr. Segment
kesek Fr. Lobe
kesek

1. Belin ya da çapanın çıkardığı sıkışmış kuru, iri toprak parçası. 2. Geri kalan parça, artık. 3. Parça, bölük : Bir kesek ekmek.


kesek

Kalan, artan.


kesek

Sıkışmış, kuru toprak parçası.


kesek

< T. kes-ek: Kerpiç kırıntısı, parçası. (Erzincan Merkez)


kesek

Kesici taş


kesek

Mezra


kesek

Parça // parça kesek: Parça, bölük


kesek Fr. mette

(tarım)


kesek Osm. Kıta

Belli bir uyak düzenine bağlı olup bütün bir fikri içine alan, en azı dört ve en çoğu on diziden ibaret koşuk.


kesek

Bir halk ezgisi.


kesek

Araba tekerleğinin odun çenberi. (*Susuz -Kars)


kesek

1. Parça, kıta. 2. Saban veya belin çıkardığı iri toprak parçası


Kesek Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça. 2. Çimen yapmak için üzerindeki otuyla birlikte çıkarılmış çayır parçası.


Kesek

bk. Çap.


kesek için benzer kelimeler


kesek, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'e', 'k', şeklindedir.
kesek kelimesinin tersten yazılışı kesek diziliminde gösterilir.