keski-solungaçlılar

keski-solungaçlılar İng. elasmobranches

(Elasmobranchii), (Yun. elasmos = keski, Lat. branchia = solungaç), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının bir alt-sınıfı. Modern sınıflandırmalara göre çeneli-ağızlılar (Gnathostomata) üst-sınıfına giren bir sınıf.Kedi ve köpek balıklarını içine alır. İskeletleri kıkırdaktan yapılmıştır. Pulları, eğer varsa, plakoyid tipdedir. Solungaç yarıkları 5-7 çifttir. Yüzme keseleri yoktur. Kuyruk yüzgeçleri heteroserktir. Dışkılıkları vardır. Devondan beri yaşamaktadırlar. Köpek-balıkları (Selachii) ve tüm-başlılar (Holocephali) takımlarını içine alır.


keski-solungaçlılar için benzer kelimeler


keski-solungaçlılar, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'k', 'i', '-', 's', 'o', 'l', 'u', 'n', 'g', 'a', 'ç', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
keski-solungaçlılar kelimesinin tersten yazılışı ralılçagnulos-iksek diziliminde gösterilir.