keski

keski

a. 1. Ağaç, taş, metal vb.ni yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç. 2. Demir ve sac kesmek için üzerine çekiçle vurularak yürütülen keskin araç, tırnak. 3. Pulluk gövdesi önüne takılan ve toprağı kesip ayıran, bıçak veya disk biçiminde çelikten yapılmış pulluk parçası.


keski Fr. Tranche
keski

1. Bıçak, kama. 2. Sabanın otlarını ve çamurlarını temizlemeye yarayan araç. 3. Nacak. 4. Demir kesmeye yarayan araç. 5. Ayakkabıcıların kullandıkları yassı uçlu bir çeşit bıçak.


keski

Son çocuk : O benim keski çocuğumdur.


keski İng. chisel
keski İng. chisel

Sert çelikten yapılmış, bir ucu keskin, üstten vurularak yontma işinde kullanılan araç.


keski İng. chisel, burin, shears

genel uygulayım: Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan bir ucu keskin çelik araç.


keski

1. Hamur, baklava, kadayıf vb. bölmekte kullanılan üçgen ağızlı araç. (*Senirkent -Isparta; -Bursa) 2. Çeşitli madenleri kesmek, beton delmekte kullanılan demir araç. (*Yalvaç -Isparta; -Bursa; -Maraş; *Güdül, Gölbaşı *Çankaya -Ankara) 3. Ağzı yarım ay biçiminde deri keskisi. (-Maraş; *Bor -Niğde) 4. Büyükbaş hayvanların tırnak keskisi. (*Kemalpaşa -İzmir) 5. Saç kesme aracı. (*Gerze -Sinop) 6. Ayakkabı törpüsü. (-Bursa)


keski için benzer kelimeler


keski, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'k', 'i', şeklindedir.
keski kelimesinin tersten yazılışı iksek diziliminde gösterilir.