keski solungaçlılar

keski solungaçlılar İng. elasmobranches

(Yun. elasmos: keski; brangchia: solungaç) Balıklar (Pisces) sınıfından bir alt sınıf ya da modern sınıflandırmaya göre çeneli ağızlılar (Gnathostomata) üst sınıfından, kedi ve köpek balıklarını içine alan, iskeletleri kıkırdaktan yapılmış, bazı türlerinde plâkoyit tipte pul olan, solungaç yarıkları 5-7 çift, yüzme keseleri olmayan, heteroserk kuyruk yüzgeçleri olan türleri içine alan bir sınıf.


keski solungaçlılar Lat. Elasmobranchii

Çeneli ağızlılar (Gnathostomata) üst sınıfından, vatoz ve köpek balıklarını içine alan, iskeletleri kıkırdaktan yapılmış, plakoit pul tipine sahip, solungaç yarıkları 5–7 çift, yüzme keseleri olmayan, heteroserk kuyruk yüzgeçleri olan türleri içine alan bir alt sınıf.


keski solungaçlılar için benzer kelimeler


keski solungaçlılar, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'k', 'i', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'n', 'g', 'a', 'ç', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
keski solungaçlılar kelimesinin tersten yazılışı ralılçagnulos iksek diziliminde gösterilir.