kıç dingili

kıç dingili

Kara güreşde kalçanın yardımıyla yapılan kafa, kol oyunu.


kıç dingili için benzer kelimeler


kıç dingili, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'ç', ' ', 'd', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
kıç dingili kelimesinin tersten yazılışı ilignid çık diziliminde gösterilir.