kimyasal etken

kimyasal etken Osm. âmil-i kimyevî

(kimya)


kimyasal etken için benzer kelimeler


kimyasal etken, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'm', 'y', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
kimyasal etken kelimesinin tersten yazılışı nekte lasaymik diziliminde gösterilir.