kındığa çeken

kındığa çeken Fr. Centripète

kındığa çeken için benzer kelimeler


kındığa çeken, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'ğ', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
kındığa çeken kelimesinin tersten yazılışı nekeç ağıdnık diziliminde gösterilir.