kayış çeken

kayış çeken

bk. kayık (I)


kayış çeken için benzer kelimeler


kayış çeken, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'ı', 'ş', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
kayış çeken kelimesinin tersten yazılışı nekeç şıyak diziliminde gösterilir.