kırılma noktası sınaması

kırılma noktası sınaması İng. break-point test

kırılma noktası sınaması için benzer kelimeler


kırılma noktası sınaması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', ' ', 's', 'ı', 'n', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kırılma noktası sınaması kelimesinin tersten yazılışı ısamanıs ısatkon amlırık diziliminde gösterilir.