girinimli kırılma deneyi

girinimli kırılma deneyi İng. penetration fracture test

Çeliklerin sertleşebilmelerini ölçmek için uygulanan özel bir kırılma deneyi.


girinimli kırılma deneyi için benzer kelimeler


girinimli kırılma deneyi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'n', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
girinimli kırılma deneyi kelimesinin tersten yazılışı iyened amlırık ilminirig diziliminde gösterilir.