kırılma belirteci

kırılma belirteci İng. index of refraction

Geçen bir ışık ışını, eğri bir açı ile bir kristale çarptığında, gelen ışın ile sapan ışının normal ile yaptıkları açıların sinüslerine oranı.


kırılma belirteci için benzer kelimeler


kırılma belirteci, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', ' ', 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
kırılma belirteci kelimesinin tersten yazılışı icetrileb amlırık diziliminde gösterilir.