kırmıza sarı yuvarlaklar

kırmıza sarı yuvarlaklar Fr. disques rouge et jaune

Kovalama yarışlarında, başlama ve bitirme yerlerini gösteren kırmızı ve sarı yuvarlaklar.


kırmıza sarı yuvarlaklar için benzer kelimeler


kırmıza sarı yuvarlaklar, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'a', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', 'l', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
kırmıza sarı yuvarlaklar kelimesinin tersten yazılışı ralkalravuy ıras azımrık diziliminde gösterilir.