azı sarı

azı sarı

1. Deneyimsiz, toy, çocuk yaşta. 2. Küçük, yavru kuş.


azı sarı için benzer kelimeler


azı sarı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'ı', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
azı sarı kelimesinin tersten yazılışı ıras ıza diziliminde gösterilir.