azı çivisi

azı çivisi

Öküz arabalarının arka ve ön yastıklarını dingile bağlıyan ağaç çivi, yöğrüğe çakılan ağaç çivi, kravatı dingile bağlıyan çiviler, kağnı arabası dingilinin dengesini temin etmek için kertilmiş ağaç, kağnı arabasında ekseni çeken dişler.


azı çivisi için benzer kelimeler


azı çivisi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'ı', ' ', 'ç', 'i', 'v', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
azı çivisi kelimesinin tersten yazılışı isiviç ıza diziliminde gösterilir.