asma sarı

asma sarı

Güvercin büyüklüğünde, açık sarı renkte bir av kuşu.


asma sarı için benzer kelimeler


asma sarı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'm', 'a', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
asma sarı kelimesinin tersten yazılışı ıras amsa diziliminde gösterilir.