atretik sarı cisim

atretik sarı cisim Lat. corpora lutea atretica

Lüteal gerilemeye uğramış sarı cisim kalıntısı, atretik korpus luteum.


atretik sarı cisim için benzer kelimeler


atretik sarı cisim, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'r', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
atretik sarı cisim kelimesinin tersten yazılışı misic ıras kiterta diziliminde gösterilir.