siklik sarı cisim

siklik sarı cisim İng. cyclic corpus luteum

Gebe olmayan siklik hayvanlarda diöstrüs süresince aktivite gösteren, diöstrüs sonlarında gerileyen sarı cisim.


siklik sarı cisim için benzer kelimeler


siklik sarı cisim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'k', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
siklik sarı cisim kelimesinin tersten yazılışı misic ıras kilkis diziliminde gösterilir.