ikincil sarı cisim

ikincil sarı cisim İng. accessory corpus luteum

Kısraklarda gebeliğin 40-130. günleri arasında salgılanan PMSG (eCG) etkisiyle, yumurtalıkda gelişen foliküllerin lutenleşmesi sonucu oluşan ve gebeliğin devamı için gerekli progesteronu salgılayan yardımcı sarı cisim, aksesör korpus luteum.


ikincil sarı cisim için benzer kelimeler


ikincil sarı cisim, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
ikincil sarı cisim kelimesinin tersten yazılışı misic ıras licniki diziliminde gösterilir.