bileşik cisim

bileşik cisim Osm. cism-i mürekkeb

(kimya)


bileşik cisim için benzer kelimeler


bileşik cisim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
bileşik cisim kelimesinin tersten yazılışı misic kişelib diziliminde gösterilir.