cisim kuramı

cisim kuramı İng. algebraic field theory

Cisimleri, bunların alt kümelerini ve genişletilmişlerini ve eşyapı dönüşümlerini inceleyen matematik dalı.


cisim kuramı için benzer kelimeler


cisim kuramı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'i', 's', 'i', 'm', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
cisim kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk misic diziliminde gösterilir.