cebirsel kapalı cisim

cebirsel kapalı cisim İng. algebraically closed field

cebirsel kapalı cisim için benzer kelimeler


cebirsel kapalı cisim, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'b', 'i', 'r', 's', 'e', 'l', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
cebirsel kapalı cisim kelimesinin tersten yazılışı misic ılapak lesribec diziliminde gösterilir.