kısaltma grupları

kısaltma grupları

Ad-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil gibi kelime gruplarından kısalmış ya da cümlelerin aşınma, kısalma ve kalıplaşması ile oluşmuş bulunan kelime grupları. İki ad ögesinden meydana gelen bu gruplarda vurgu ikinci öge üzerindedir. Başlıca türleri bulunma, çıkma (ayrılma), isnat, vasıta, yönelme ve yükleme gruplarıdır. Ayrıntı için bunlara bk.


kısaltma grupları için benzer kelimeler


kısaltma grupları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', ' ', 'g', 'r', 'u', 'p', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kısaltma grupları kelimesinin tersten yazılışı ıralpurg amtlasık diziliminde gösterilir.