kısmi sıralı küme

kısmi sıralı küme İng. partially ordered set

Üstünde kısmi sıralama bağıntısı tanımlanmış boş olmayan bir küme.


kısmi sıralı küme için benzer kelimeler


kısmi sıralı küme, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'm', 'i', ' ', 's', 'ı', 'r', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
kısmi sıralı küme kelimesinin tersten yazılışı emük ılarıs imsık diziliminde gösterilir.