tikel sıralı küme

tikel sıralı küme İng. partially ordered set, semiordered set

Üzerinde bir tikel sıralama bağıntısı var olan küme.


tikel sıralı küme için benzer kelimeler


tikel sıralı küme, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'k', 'e', 'l', ' ', 's', 'ı', 'r', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
tikel sıralı küme kelimesinin tersten yazılışı emük ılarıs lekit diziliminde gösterilir.