sıralı küme

sıralı küme İng. ordered set

Bir tikel sıralama bağıntısıyla donatılmış küme.


sıralı küme için benzer kelimeler


sıralı küme, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'r', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
sıralı küme kelimesinin tersten yazılışı emük ılarıs diziliminde gösterilir.