kızgınlık çevrimi

kızgınlık çevrimi İng. estrous cycle

Kızgınlık döngüsü.


kızgınlık çevrimi için benzer kelimeler


kızgınlık çevrimi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'g', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
kızgınlık çevrimi kelimesinin tersten yazılışı imirveç kılnıgzık diziliminde gösterilir.